FOLLOW US:
0909204536 - 0903330842
Top
So Sanh Du Hoc / Học Ngành Gì  / Bằng Cấp  / CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
19 Jan

TRẠI HÈ TIẾNG ANH TẠI CANADA

Canada, đất nước xinh đẹp rộng lớn thứ hai trên thế giới sau Liên Bang Nga, được xếp hạng là đất nước có nền giáo dục đứng đầu thế giới về tổng thể xét theo tỷ lệ người dân trong độ tuổi học ĐH có...

18 Jan

DU HỌC TẾT 2019 TẠI CANADA

Chương trình không chỉ thiết kế nội dung học tiếng Anh cho các bạn trẻ cải thiện được khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, khả năng diễn đạt, vốn từ mà đáng kể nhất là sự tự tin của con em mình vượt trội...